Seznam našich zásahů za rok 2010
1 6.1. 2010 Dopraví nehoda
2 6.1. 2010 Požár rodinného domu
3 11.1. 2010 Úklid vozovky po dopraví nehodě
4 17.1. 2010 Požár plastového kontejneru a popelnice
5 26.1. 2010 Cvičení - požár hradní věže
6 2.2. 2010 Technická pomoc odstraňování rampouchů a zajištění bezpečnosti
7 23.2. 2010 Cvičení - požár hradní věže
8 8.3. 2010 Požár komínového tělesa
9 14.3. 2010 Spadlý strom do vozovky
10 15.3. 2010 Dopravní nehoda
11 26.3. 2010 Požár travnatého porostu
12 3.4. 2010 Požár komínového tělesa
13 7.4. 2010 Dopravní nehoda
14 8.4. 2010 Požár travnatého porostu
15 9.4. 2010 Požár lesní hrabanky
16 16.4. 2010 Požár travnatého porostu
17 18.4. 2010 Požár travnatého porostu
18 20.4. 2010 Požár balíkované slámy
19 2.5. 2010 Spadlý strom do vozovky
20 6.5 2010 Odstranění nebezpečných látek z vozovky
21 26.5. 2010 Požár nízké budovy bývalého kina v Teplé
22 28.5. 2010 Zásach u spadlého letadla
23 29.5. 2010 Spadlý strom do vedení nízkého napětí
24 9.6. 2010 Spadlý strom do vozovky
25 9.6. 2010 Požár automobilu odstranění nebezpečných látek z vozovky
26 9.6. 2010 Technická pomoc - vyproštění jehněte z náhonu sádek
27 18.6. 2010 Dopravní nehoda osobního automobilu
28 18.6. 2010 Dopravní nehoda osobního automobilu
29 8.7. 2010 Spadlý strom do vozovky
30 6.7. 2010 Požár zemědělské budovy (seníku)
31 11.7. 2010 Technická pomoc - zajištění včelího roje z budovy
32 17.7. 2010 Odstranění spadlých stromů po větrné bouři
33 19.7. 2010 Zajištění prasklého stromu u budovy
34 21.7. 2010 Požár stohu balíkované slámy
35 27.7. 2010 Dopravní nehoda osobních automobilů
36 7.8. 2010 Spadlý strom do vozovky
37 21.8. 2010 Spadlý strom do vozovky
38 21.8. 2010 Odstranění nebezpečných látek z vozovky
39 24.8. 2010 Dopravní nehoda osobního automobilu
40 22.9. 2010 Odstranění nebezpečných látek z vozovky
41 26.9. 2010 Dopravní nehoda osobního automobilu
42 4.10. 2010 Požár zahradní chaty
43 20.10. 2010 Spadlý strom do vozovky
44 7.11. 2010 Dopravní nehoda osobního automobilu
45 10.11. 2010 Dopravní nehoda osobního automobilu
46 17.11. 2010 Dopravní nehoda osobního automobilu
47 23.11. 2010 Požár výrobní haly
48 30.11. 2010 Spadlý strom do vozovky
49 30.11. 2010 Spadlý strom do vozovky
50 30.11. 2010 Spadlý strom do vozovky
51 1.12. 2010 Spadlý strom do vozovky
52 3.12. 2010 Spadlý strom do vozovky
53 3.12. 2010 Požár komínového tělesa
54 6.12. 2010 Dopravní nehoda - odstranění nebezpečných látek z vozovky
55 7.12. 2010 Spadlý strom do vozovky
56 7.12. 2010 Spadlý strom do vozovky
57 7.12.2010 Spadlý strom do vozovky
58 8.12. 2010 Spadlý strom do vozovky
59 8.122010 Spadlý strom do vozovky
60 8.122010 Spadlý strom do vozovky
61 8.12.2010 Spadlý strom do vozovky
62 8.12. 2010 Požár eletrického vedení
63 20.12. 2010 Spadlé stromy do vozovky
64 21.12. 2010 Spadlý strom do vozovky
65 25.12. 2010 Spadlý strom do vozovky
66 25.12. 2010 Požár komínového tělesa
67 27.12. 2010 Spadlé stromy do vozovky