Seznam našich zásahů za rok 2005
1 5.1. 2005 Požár - stodola Měchov
2 16.2. 2005 Technická pomoc - spadlý strom silnice 2/230 Mnichov-Bečov
3 24.4. 2005 Dopravní nehoda silniční Vodná
4 4.6. 2005 Technická pomoc - únik ropných produktů Bečov nad Teplou
5 19.6. 2005 Požár - nákladní automobil Louka - Nová Ves
6 26.6. 2005 Technická pomoc - spadlý strom Bečov Louka
7 2.7. 2005 Dopravní nehoda - silniční Bečov nad Teplou
8 30.7. 2005 Větrná smršť - spadlé stromy Bečov - Krásné Údolí - Mnichov
9 14.8. 2005 Dopravní nehoda - silniční silnice 1/20 Bečov - Krásné Údolí
10 18.11. 2005 Požár - chaty Nová Ves
11 12.12. 2005 Dopravní nehoda - silniční silnice 1/20 Bečov - Krásné Údolí
12 16.12. 2005 Technická pomoc - spadlý stromsilnice 2/230 Mnichov-Bečov
13 25.12. 2006 Dopravní nehoda - silniční Bečov nad Teplou