Seznam našich zásahů za rok 2004
1 13.1. 2004 Technická pomoc - spadlý stromBečov - Chodov
2 14.1. 2004 Technická pomoc - spadlý strom silnice 1/20 Bečov - Krásné Údolí
3 23.1. 2004 Požár - lesní porost Vodná
4 30.3. 2004 Požár - loukyBečov nad Teplou
5 19.4. 2004 Požár - komínového tělesa Bečov nad Teplou
6 20.4. 2004 Požár - komínového tělesa Bečov nad Teplou
7 19.5. 2004 Požár - kolejiště Vodná
8 8.7. 2004 Technická pomoc - spadlý strom Bečov - Chodov
9 27.10. 2004 Požár - rodiného domu Bečov nad Teplou
10 9.11. 2004 Technická pomoc - spadlý strom Vodná
11 18.11. 2004 Technická pomoc - spadlý strom silnice 2/230 Mnichov-Bečov
12 19.11. 2004 Technická pomoc - spadlý strom silnice 2/230 Mnichov-Bečov
13 20.11. 2004 Technická pomoc - spadlý stromsilnice 2/230 Mnichov-Bečov
14 20.11. 2004 Technická pomoc - spadlý stromsilnice 2/230 Mnichov-Bečov
15 21.11. 2004 Technická pomoc - spadlý stromsilnice 2/230 Mnichov-Bečov
16 21.11. 2004 Technická pomoc - spadlý stromsilnice 2/230 Mnichov-Bečov