Kronika hasičů města Bečov nad Teplou
rok 2006
Zdejší hasičský sbor města Bečova n. T. působí v katastrálním území Bečov nad Teplou, Krásný Jez, Nová Ves ,Vodná a Chodov u Bečova. V současné době se Sbor dobrovolných hasičů skládá ze 13 aktivních členů a z 29 mladých hasičů ve věku od 4 do 14 let. Vedení SDH tvoří velitel - Miroslav Nepraš a starosta - Petr Svoboda.

1. 1. 2006 NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HOMOLKU

- zajištění občerstvení

14. 1. 20064. HASIČSKÝ PLES

Konaný ve zdejší sokolovně od 20:00. Připravena byla opět bohatá tombola, půlnoční překvapení - velký požární vůz. K poslechu i k tanci hrála již tradičně hudební skupina Aliance. Nechybělo vynikající občerstvení, dobré pivo a velmi dobrá nálada. I přesto se dá hodnotit tento ples za slabší co do účasti oproti předchozím ročníkům.

28. 1. 2006 VALNÁ HROMADA (od 15:00 v hasičské zbrojnici)

Vedení sboru provedlo hodnocení činnosti za rok 2005, jak zásahové jednotky i kolektivu Mladých hasičů. Byla zároveň provedena revize účtu a finanční záměry na rok letošní.

25. 3. 2006 HALOVÁ SOUTĚŽ TOUŽIM

Kolektiv MH se zúčastnil halové soutěže v Toužili, kde si mohly děti po zimním odpočinku otestovat své znalosti a fyzičku. Soutěžily v uzlové štafetě, štafetě 4 x 60 m a štafetě dvojic. Tento ročník jsme měli už 2 družstva - mladší a starší kategorii. Umístily se na krásném 7. místě.
březen 2006 BRIGÁDA V BOTANICKÉ ZAHRADĚ pod vedením ing. Šindeláře st. Naše děti i dospělí pomáhali při pálení větví z prořezaných stromů a pomohli jsme při úklidu zahrady v rámci dne "Vítání jara" (1. 4. 2006).

30. 4. 2006 STAVĚNÍ MÁJE

Již tradičně proběhlo stavění máje s živou hudbou za požární zbrojnicí. Pro děti jsme připravili zajímavé odpoledne plné překvapení a sladkostí. Nechyběl ani slet čarodějnic. Ta nejpůvabnější byla ohodnocena. Večer se konala taneční zábava pod širou oblohou. Počasí nám bylo velmi nakloněno. Akce se vydařila.

13. 5. a 27. 5. 2006 II. KOLO HRY "PLAMEN 2005-2006"

V Krásném Údolí
Poprvé bylo jarní kolo rozděleno do dvou sobotních dnů. Naše děti soutěžily ve 2 kategoriích (starších a mladších - tzv. přípravka 4- 6 let). Starší děti od 11 do 14 let obsadily 6. místo. Přípravka dokončila soutěž za pomoci 2 členů ze sboru v Teplé. Některé děti nám bohužel onemocněly, tak jsme byli nuceni si dva závodníky zapůjčit. Určitě se to vyplatilo.

3. 6. 2006 POMOC PŘI ORGANIZACI DNE DĚTÍ

Který pořádalo SRPDŠ při ZŠ a MŠ. Akce se konala na Komtese od 14:00. Dále jsme se zúčastnili oslav Dětského dne v Otročíně. Naše děti tam předvedly ukázku požárního útoku. Po ukázce si mohly děti zaběhat v pěně a vyzkoušet si stříkat z vodního děla na TATŘE CAS 32.

10. 6. 2006 POCHOD ZA PRAMENY - 30. ROČNÍK

Již tradiční pochod konaný TJ Slavojem v Bečově a okolí. Zde jsme absolvovali tu nejkratší trasu pochodu, protože se účastnily hlavně ty nejmenší děti. Po dorazení do cíle jsme měli možnost využít dobrého občerstvení a děti mohly ukázat své modelářské schopnosti (práce s keramickou hlínou). Každý model si zasloužil náležité ocenění - kvarteto a jiné drobnosti a sladkosti. Na závěr dostal každý účastník diplom a medaili.

17. 6. 2006-SVRŽNO

Víkendový pobyt našich dětí na koňském ranči. Děti zde prožily celý víkend mezi koni. Navštívili jsme město a zámek Horšovský Týn, město Poběžovice a okolí. Byla to velmi příjemná tečka za náročným školním rokem.

21. - 23. 7. 2006- BEČOVSKÉ MUMRAJE

Zajišťovali jsme občerstvení a večerní zábavu (živá hudba) celý víkend.

29. 7. - 12. 8. 2006 TÁBOR MH VE ŽLUTICÍCH "VLADAŘ 2006"

Kde měly některé děti možnost strávit část letních prázdnin. Tábora se zúčastnili: Kristýna Ježková, Lucie Kučerová, Marek Křivatec, Vlasta Řezníček.

2. 9. 2006 MEMORIÁL MICHALA BAČI

Mezinárodní soutěž kolektivů MH, kterou organizuje SDH Teplá pod vedením p. Bernáta.

30. 9. 2006 SVATÝ FLORIÁN V NEJDKU

kde naše družstvo, složené ze 2 žen a 5 mužů, pravý proud - Lenka Hartová
levý proud - Zuzana Janoušková
rozdělovač - Radek Foriš
B hadice - Standa Pytlík
sací koš - Vláďa Ježek
savice - Péťa Janoušek
strojník - Míra Nepraš
Umístili jsme se na 25. místě (z 27 družstev).

14. 10. 2006 I. KOLO HRY "PLAMEN 2006-2007" V JÁCHYMOVĚ

Naše děti soutěžily v branném závodě a ve štafetě dvojic. Letos jsme startovali ve 3 kategoriích - přípravka, mladší a starší. Výsledky tohoto kola byly dobré.

Během roku jsme začali s postupnou údržbou dětského hřiště v Rybářské ulici. Provedli jsme nátěr prolézaček, houpaček a obnovili jsme pískoviště. Snažili jsme se o údržbu trávníku. Výhledově bude provedena oprava a nátěr plotu a oprava skluzavky. Protihodnotou k vykonané práci máme souhlas města k užívání hřiště jako požárního cvičiště.

V průběhu roku probíhala nejrůznější školení a kurzy vybraných členů, kteří se zdokonalovali např. při záchraně osob.
Zdravotnický kurz - H. Dytrychová, J. Holman, M. Nepraš
Práce s pilou - K. Kvasnička, J. Peroutka ml.
školení řidičů, strojníků, práce s dýchací technikou aj.

28. 10. 2006 DEN ŽIVÝCH VOD

- návštěva Dne živých vod, který se konal v Teplé a okolí. Měli jsme možnost nalézt a zároveň ochutnat minerální prameny. V odpoledních hodinách jsme ukončili své putování za prameny v hospici Teplá, kde bylo pro všechny účastníky připraveno občerstvení. Poté následovala projekce o minerálních pramenech s odbornou přednáškou. Na úplný konec přichystali pořadatelé slosování přihlášek malých turistů. Z našich řad vyhrála Vendulka Dyedeková 1. cenu - MP3 přehrávač.

4. 11. 2006 PODZIMNÍ VEPŘOVÉ HODY

Proběhla venkovská zabijačka v naší hasičárně. Připravili jsme výborný ovárek a ostatní pochoutky.

2. 12. 2006 II.MIKULÁŠSKÁ PÁRTY

(od 15:00 v sokolovně)

Již podruhé jsme uspořádali mikulášskou nadílku pro místní a okolní děti. Účast byla hojná. Všechny děti měly plné ruce dobrot, hraček a školních potřeb. Každé dítě obdrželo vstupenku, která byla slosovatelná. 15 šťastlivců dostalo plyšovou gorilu. Losoval P. Svoboda. O zvuk a muziku se celé odpoledne staral P. Sýkora. V 17:00 byla akce ukončena.

V uplynulém období jsme 16x vyjeli k nejrůznějším případům. Převažují opětovně autonehody a polomy stromů. Abychom mohli včas a bezpečně dojet k jednotlivým případům, věnovalo se hodně času údržbě vozidel a výměně nejrůznějších náhradních dílů na našich vozech. Zakoupili jsme podvozek vyřazeného nákladního vozu AVIA od SDH Útvina za velmi dobrou cenu. Dále byly zakoupeny 2 kusy zásahových obleků a 4 kusy montérek. Díky sponzorskému daru od firmy TIMA jsme mohli dokoupit našim nejmenším členům teplákové soupravy. Jako sponzorský dar od Petra Svobody a s přispěním města jsme do svého majetku získali požární vozíky s elektrocentrálou, s požární stříkačkou PS12, vozík pro odsávání kouře, který však vyžaduje určitou modernizaci.
Sbor zakoupil kolektivu MH 10 kusů přileb, 1 džberovou plastovou stříkačku a hadici C- 20 m.