Kronika hasičů města Bečov nad Teplou
rok 2005
Práci v SDH ukončilo během tří let několik členů:
Josef Pajer
Michal Baláž
Lucie Rohlíková
Oldřich Rohlík
Aťka Svíčková
Olga Hronková-Frolová-Blehová
Rostislav Hronek
ale také mezi nás přicházejí i nováčci:
Stanislav Pytlík
Petr Frolo
Lukáš Bečka
(přijati do řad dobrovolných hasičů na řádné valné hromadě29. 1. 2005)

29. 1. 2005 - valná hromada SDH Bečov nad Teplou

volba pracovní volební komise:
předseda - L. Kučera
členové - J. Křivancová, L. Sýkorová
volba starosty SDH - P. Svoboda
náměstek starosty, jednatel SDH - M. Nepraš
velitel SDH - M. Nepraš
vedoucí kolektivu MH - M. Nepraš, J. Peroutka ml.
revizor účtu - L. Sýkorová
hospodář + finance - J. Křivancová

Proběhla i volba delegátů na plánované shromáždění starostů SDH v okrese Karlovy Vary. Pověřeni byli starosta SDH Petr Svoboda a vedoucí kolektivu MH Miroslav Nepraš. Členové kolektivu MH:
Kristýna Ježková
Karolína Hanusová
Barbora Jůnová
Danuše Holmanová
Lucie Kučerová
Ondřej Sýkora
Stanislav Řezníček
Vlastimil Řezníček
Marek Křivatec
Jan Dobiáš
Petr Kučera
Petr Maňas
Antonín Nepraš
David Šimánek

VÝJEZDY:

5. 1. 2005 - požár stodoly v Mněchově u Otročína
16. 2. 2005 - polom na silnici Bečov n.T. -M. Lázně cca 0,5 km před odbočkou na Tisovou
24. 4. 2005 - silnice K. Vary - Plzeň - autonehoda nákladního automobilu TATRA 815 ve Vodné. Řidič TATRY neubrzdil své vozidlo, které jelo z Hlinek směrem k silnici na Plzeň a skončilo v řece Teplá, pod mostem ve Vodné. Tato autonehoda byla velikou zkouškou pro naše chlapy, protože mladý řidič autonehodu bohužel nepřežil.

4. 6. 2005

- odstranění ropné skvrny v Tepelské ulici v Bečově nad Teplou

19. 6. 2005

- požár nákladního automobilu TATRA 815, silnice Louka - Nová Ves

26. 6. 2005

- odstranění polomu na silnici Bečov n. T. - Louka

2. 7. 2005

- autonehoda u odbočky k čerpací stanici Benzina v Bečově n. T.

30. 7. 2005

- odstranění polomu na silnicích K. Vary - Plzeň a Bečov n. T. - M. Lázně

14. 8. 2005

- Nehoda osobního automobilu na silnici K. Vary - Plzeň, cca 0,5 km za Bečovem

18. 11. 2005

- požár dřevěné boudy v obci Nová Ves

2. 12. 2005

- autonehoda osobního automobilu RENAULT 25 v Bečově n. T. ve směru Toužim - zatáčka u Erichů (vůz byl na plyn)

16. 12. 2005

- odstranění polomu na silnici Bečov n. T. - Louka

25. 12. 2005

- autonehoda osobního automobilu za železničním mostem v Bečově n. T. (u Lesní společnosti) směrem k čerpací stanici
V současné době lze konstatovat, že zhruba 40% výjezdů tvoří autonehody.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ DĚNÍ

19. 3. 2005

Halová soutěž Toužim konaná pro kolektivy MH
Naši mladí hasiči obsadili 6. místo v kategorii starší. Soutěžili v těchto disciplínách:
uzlová štafeta
štafeta dvojic
štafeta 4 x 60 m

30. 4. 2005


Stavění májky z požární zbrojnicí s živou hudbou a večerní taneční zábavou. V odpoledních hodinách jsme se věnovali těm nejmenším formou různých her a nejrůznějších odměn. Poté k večeru byla vyhlášena nejhezčí a zároveň nejškaredější čarodějnice z řad dětí. O rodiče bylo postaráno ve večerních hodinách dobrým pitím, jídlem a příjemnou hudbou.

28. - 29. 5. 2005

Proběhlo II. Kolo hry "Plamen 2004-2005" v Bochově na hřišti. Na děti čekalo několik velmi náročných disciplín provázených obrovským horkem. I přesto dokázaly vybojobat krásné 8. místo. Pod vedením p. Peroutky, Nepraše a řidiče p. Holmana.

4. 6. 2005

Spoluúčast na pořádání "Dne dětí" na zámeckých terasách

06/2005

MATTONI CUP - závěrečný raut na zámeckých terasách. Plnění dvou bazénů. Akce vynesla SDH 13.000,-Kč.

16. 7. - 30. 7. 2005

Letní tábor mladých hasičů ve Žluticích "Vladař2005" - zde si mohly naše děti odpočinout po náročném školním roce.

15. 10. 2005

Proběhlo I. Kolo hry "Plamen 2005-2006" v Teplé.

17. 11. 2005

PODZIMNÍ VEPŘOVÉ HODY - uspořádali jsme si vepřové hody - klasickou venkovskou zabijačku. Byly ovárky, jelítka, jitrnice i dobré tlačenky, výborné polévky - bílá i tmavá. Nechybělo pivíčko a slivovička. To vše se nám podařilo díky zakoupené zánovní polní kuchyni a cisterně na pitnou vodu.

18. 11. 2005

ČLENSKÁ SCHŮZE SDH BEČOV N. T. (v 16:00 v požární zbrojnici)
Velitel sboru p. Nepraš seznámil členy SDH s
- žádanými dotacemi na pohonné hmoty
- absorbenty
- dotace pro kolektiv MH
- stavem požárních zásahových vozidel
- STK vozidel + výbavou
Starosta SDH p. Svoboda nás seznámil s nákupem
- polní kuchyně, cisterny na pitnou vodu
- elektrického kalového čerpadla, 2 kusů hasících práškových přístrojů, kloubového rozdělovače v hodnotě 6.815,-Kč - zahradních setů (lavice a stoly) pro kolektiv MH v hodnotě 8.325,-Kč
- 2 kusů buzol a 2 kusů stopek v hodnotě 2.206,-Kč
- spotřebního materiálu - papíry, tužky, pastelky pro činnost kolektivu MH
- hraček a drobných dárečků v hodnotě 2.000,-Kč na konaný "Den dětí" Odsouhlasila se finanční částka na mikulášskou nadílku pro děti za 1.916,-Kč.

3. 12. 2005

I. MIKULÁŠSKÁ PÁRTY (konaná v sokolovně v 15:00) - nadílka pro všechny děti z Bečova a okolí. Mezi děti přišel čert, anděl a mikuláš. Všechny děti měly možnost si zasoutěžit a vyhrát pěkné ceny (sladkosti, ovoce). Každý, kdo přišel, dostal menší pozornost, takže se nemohlo stát, že by nějaké dítě šlo s prázdnou domů. Vstup byl dobrovolný a výtěžek byl předán místní školce jako dík za velmi krásnou výzdobu sokolovny. Po menším soutěžení si mohly děti na parketě zatancovat v rytmu disca pod vedením DJ BU-BU (Daniel Dytrych). O občerstvení se starala Gabriela Dytrychová. Za pomoci všech členů sboru malých i velkých se mikulášská nadílka velmi vydařila a plánujeme 2. Ročník.