Kronika hasičů města Bečov nad Teplou
rok 2004

13. a 14. 1. 2004

- odstranění polomu na silnici I/20

17. 1. 2004

- 2. hasičský ples - po vydařeném 1. ročníku jsme uspořádali 2. ročník opět s bohatou tombolou, skvělými cenami, půlnočním překvapením.

28. 2. 2004

- Valná hromada SDH

30. 3. 2004

- požár lesního porostu v Bečově nad Teplou

30. 4. 2004

- tradiční stavění máje, ale s menší změnou. K poslechu a tanci hrála skupina Aliance. Byl připraven odpolední program pro děti a patřilo k tomu také opékání vuřtů.

19. 4. 2004

- požár rodinného domu v Nádražní ulici 109 v Bečově nad Teplou. (Opakovaný výjezd k odstranění doutnajících dřevěných trámů zazděných do komína.)

19. 5. 2004

- požár pražců železničního mostu na trati ve Vodné

9. 7. 2004

- likvidace polomu u hájovny pod Chodovem (následky prudké vichřice)

14. 8. 2004

- taktické cvičení požární jednotky SDH. Požár nádražních domků na nádraží v Bečově

21. - 23. 5. 2004

- II. Kolo hry "Plamen 2003-2004" MH, které se konalo v areálu kempu a hřiště TJ Slavoj Bečov nad Teplou, bylo pokračováním podzimního kola, které proběhlo rovněž v Bečově.
K zápolení v požárním sportu se sjelo 10 družstev, která soutěžila v řadě náročných disciplín. Bezchybnou organizace a nadšení všech zúčastněných se snažila překazit pouze nepřízeň počasí a velmi malý zájem veřejnosti.
Hladové krky mladých hasičů nám pomohla nakrmit školní jídelna ZŠ Bečov nad Teplou pod vedením Jindřišky Váňové a kolektivu kuchařů.
Materiální zabezpečení by nebylo možné bez sponzorské výpomoci. Veliké poděkování patří: - Karlovarskému kraji
- městu Bečov nad Teplou
- Městské společnosti, s.r.o. Bečov n. T.
- Lesní společnosti, s.r.o. Bečov n. T.
- Lesnictví Drobílek
- manželům Beerovým
- manželům Dytrychovým
- panu Podrackému z výrobu medailí a pamětních plaket
- JaPe Bohemia, s.r.o.
- potraviny Jitka (Jitka Křivancová)
Díky sponzorskému daru od firmy TIMA K. Vary, manželům Dytrychovým a firmě JaPe a panu Jaroslavu Chadimovi jsme mohli dětem nakoupit 16 sportovních oděvů (teplákových souprav).  Mimo uvedenou činnost sboru během roku proběhla u SDH Bečov n. T. oprava požární techniky k STK (TATRA a AVIA). Svépomocně byla provedena oprava požární stříkačky PS12. Bylo zakoupeno 6 kusů požárních zásahových oděvů ZAHAS-5, 4 kusy zásahových přileb v hodnotě 40.000,-Kč.(Uhrazeno ze státní dotace.) Nákup hadic. Výpomoc při opravě požární techniky poskytly firmy Elektro Bečov a JaPe Bohemia.

2. 9. 2004

- účast kolektivu MH na mezinárodní soutěži hasičů "Bačův memoriál" v Teplé. Účastnily se i kolektivy z Německa a Polska.

9. 9. 2004

- soutěž mladých hasičů "Útvinské srdce", odkud naše děti přivezly krásné 3. místo

18. 9. 2004

- účast na "Dni integrovaného záchranného systému" v Karlových Varech, kde byla předvedena činnost všech složek IZS.

25. 9. 2004

- 11. ročník "Svatého Floriána" v Nejdku