Kronika hasičů města Bečov nad Teplou
rok 2003

1.HASIČSKÝ PLES SDH BEČOV NAD TEPLOU - 18. 1. 2003

Po dlouhé odmlce, která trvala celých 9 let, se sbor aktivně zapojuje i do kulturního dění města Bečova nad Teplou. Uspořádali jsme pro místní občany a občany z okolních vesnic a městeček 1. hasičský ples. K poslechu a tanci hrála skupina Aliance pod vedením kapelníka Jana Valenty a členů skupiny Petra Sýkory a Jitky Juchymové. Pro lidičky, kteří se přišli pobavit, jsme připravili velmi bohatou tombolu, půlnoční překvapení a určitě nesměla chybět i dámská volenka. Dále byl velmi dobře připraven bar, který měl pod vedením Petr Svoboda. Lidičky si zde přišli na dobré pití, pivíčko a gulášek.
Závěrem - ples se velmi vydařil a pro veliký úspěch jsme se rozhodli napřesrok uspořádat 2. ročník.

1.2. 2003 VALNÁ HROMADA SDH - 1. VÝROČNÍ SCHŮZE

Výroční schůze se konala od 14:00 v hasičské zbrojnici za přítomnosti i starších členů z předchozího sboru - pamětníků. Schůzi řídil velitel Miroslav Nepraš.
Důležitým bodem byla volba starosty SDH. Po volbách se jím stal Petr Svoboda. Projednávaly se zde také body - registrace sboru u Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska      - plán do konce roku 2003. Dále se zde přesně určily hranice působnosti sboru, co se týče výjezdů. Spadají sem obce: Bečov nad Teplou, Krásný Jez, Vodná, Nová Ves, Chodov, Měchov u Otročína. Dále se projednávaly nákupy oděvů PS II + příslušná výbava. Velitel seznámil sbor s vybavením, které se pořídilo ke konci roku 2002. Nakoupily se oděvy PS II, svetry a boty (půllitry), motorová pila Husquarna 365 za 25.000,.Kč, startovací vozík
za 9.000,-Kč, opasky a lana dynam. Jištění 60m za 12.000,-Kč. Začala rekonstrukce hasičské klubovny za
cca 500.000,-Kč. Proběhly kontroly STK vozidel AVIA 30 a TATRA CAS 32. Po projednání všech bodů 1. výroční schůze velitel sboru ukončil diskuzi a všem přítomným poděkoval za účast.

Během měsíce ledna jsme likvidovali škody při záplavách, které se dokázaly po létu 2002 vrátit. Odčerpávali jsme vodu ze zatopených sklepů, čistili navalené kameny, kmeny a větve u propustků, můstků a čistili růmísta rozvodněného bečevského potoka.
V měsíci lednu jsme rovněž vyprošťovali pekařské auto na silnici do Louky.

24. 3. 2003 -

výjezd k požáru rozsáhlé louky (cca 1500m2) v Chodově, který se v krátké době opakoval v menším měřítku. U těchto výjezdů byla použita veškerá dostupná technika.

28. 3. 2003 -

výjezd k požáru lesní louky v Krásném Jezu

24. 4. 2003

- výpomoc při lokalizaci požáru černé skládky v Krásném Údolí

30. 4. 2003

- stavění máje na prostranství náměstí města. 1. stavění májky i pro občany města. Nechyběl ani
pořádný čarodějnický rej.
23. 5. 2003 - výjezd k požáru lesa u "Kabešů"

1. 6. 2003

- uspořádání výletu dětí - kolektivu MH do Klášterce nad Ohří

19. 7. 2003

- výjezd k požáru lesa u restaurace Hubertus

24. 7. 2003

- výjezd k planému poplachu, údajný požár lesa poblíž žel. Přejezdu na silnici do M. Lázní

31. 8. 2003

- technologická výpomoc při odstraňování žhavých briket z nákladního auta u nádraží v Bečově nad
Teplou

6. 9. 2003

- likvidace požáru kůlny u Kubalů v Rybářské ulici. Kůlna začala hořet od žhavého grilu    Po celé letošní velmi suché léto probíhalo zavážení vody do studen v širokém okolí, což bylo pro postižené obyvatele neocenitelnou pomocí v kritické situaci. 20. 9. 2003 - účast na soutěži hasičských družstev z celé ČR u příležitosti založení SDH Nejdek. Účast - 31 družstev    Umístění - 26. místo (čas 51,1sec)

Činnost kroužku MLADÝCH HASIČŮ, kteří své snažení dokázali zúročit i na poli soutěžním.

3. 5. 2003

- zahájení okresního kola v celostátní hře Plamen v Dalovicích - I. Kolo

9. 5. 2003

- II. Kolo celostátní hry Plamen v Útvině na zdejším fotbalovém hřišti

21. 9. 2003

- účast na závodech hasičské dovednosti v Útvině

18. 10. 2003

- účast na podzimním kole celostátní hry "Plamen 2003-2004", které se konalo
V Bečově nad Teplou s výhledem na uspořádání jarního kola také na našem hřišti.

I přes složité materiální podmínky, kdy nejnutnější součástí výbavy je nutno pořizovat na vlastní náklady, patřilo
poděkování všem přispěvatelům, kteří pomáhali dětskému požárnímu sportu a činnosti SDH:
- MÚ Bečov nad Teplou za maximální podporu SDH
- firmě Elektro,v.d. za materiální výpomoc
- firmě Hollandia Krásné Údolí a panu Macurovi za vybavení mladých hasičů
- oddílu kopané TJ Slavoj a Městské společnosti za poskytnutí prostor při přípravě a realizaci podzimního kola hry "Plamen 2003-2004" kolektivů MH.