Kronika hasičů města Bečov nad Teplou
rok 2002

V tomto roce přesněji 1.1.2002 došlo k obnovení činnosti Sboru dobrovolných hasičů města Bečov nad Teplou

Sbor má na začátku 8 členů, později se rozrůstá na 14-ti členný funkční a zásahu schopný sbor. Členové Sboru dobrovolných hasičů města Bečov nad Teplou:
Nepraš Miroslav
Pajer Josef
Gerhátová Lenka
Peroutka Josef
Beneš Václav
Foriš Radek
Baláž Michal
Křivancová Jitka
Dytrychová Helena
Rohlíková Lucie
Rohlík Oldřich
Svoboda Petr
Svíčková Adriana
Hromek Rostislav

LEDEN

Úklid hasičské zbrojnice, kontrola stavu zásahových hadic. Byla provedena inventura požární techniky a výbavy požárních aut AVIE A30 - skříňové a TATRY CAS 32.

ÚNOR

Vyklizení skladu s plynovými maskami, starých stejnokrojů, kabátů a montérek. Většina musela být zlikvidována pro nepoužitelnost - rozežrání od myší.

BŘEZEN

Zprovoznění autoparku, příprava jednotlivých požárních automobilů na STK. Oprava AVIE A30 stála zhruba 35.000,-Kč + 1.500,-Kč STK. Byla zakoupena do vozu nová autobaterie (cca 4.500,-Kč). Avie si vyžádala opravu kabiny, výměnu plechů, lakování.
Proběhla kompletní výměna lékárničky a doplnění dlah, obvazů, dek na přikrytí zraněné osoby u Avie. Kontrola ručního nářadí, doplnění pěny, úklid a umytí automobilů. Zprovoznění stříkačky PS12. A to vše za pomoci profesionálních hasičů Karlovy Vary. Návštěva na útvaru v K. Varech nebyla pouze jednou. Místní profesionálové jsou velice ochotní a vstřícní.

DUBEN

Návštěva výzbrojny v Plzni a první nákup a objednávka vycházkového obleku PS II, svetrů a bot.

KVĚTEN

Na základě projeveného zájmu základní školy paní ředitelkou byla uskutečněna návštěva mateřské a základní školy. Děti byly seznámeny s prací sboru dobrovolných hasičů a s požární technikou. Přednášku a ukázku techniky provedl hasič s velkým H p. Miroslav Gerhát ze Sboru dobrovolných hasičů z Teplé. Jako hasič zde působí od r. 1971. Nejen, že je členem sboru. Ale pracuje i několik desítek let s mládeží. Z našeho sboru byl přítomen velitel p. Miroslav Nepraš.
  V hasičské zbrojnici probíhá neustále úklid. Přivezli jsme plechové skříňky na oděvy - montérky a výstroj. To byla především starost žen, které očistily a natřely všechny skříně. Každý jednotlivec měl přidělenu skříňku, kam si bude ukládat oblek PS II, boty, svetr a své osobní věci. Muži vyklízeli stará nepotřebná kamna, uklízeli garáže a půdu.

30. 5. 2002 DĚTSKÝ DEN

Den dětí - oslava toho nejcennějšího, co v životě máme.
Ve spolupráci se ZŠ jsme dne 30. 5. 2002 uspořádali den dětí v dopoledních hodinách na hřišti TJ SLAVOJ v Bečově nad Teplou. Byl to den plný her, soutěží, radosti a legrace. Bylo velmi krásné počasí. Zúčastnily se celé třídy, od mateřské školky až po 9. ročník. Děti měly možnost soutěžit v těchto disciplínách: -střelba ze vzduchovky
-džberová stříkačka
-běh s plátěnou konví naplněnou dle věku dítěte vodou
Odměnou pro všechny soutěžící byly drobné sladkosti, ale i krásné barevné diplomy. V mateřské školce obdržel diplom každý, kdo soutěžil. Totéž jsme dávali i dětem v první třídě. Ostatní třídy obdržely diplom za celou třídu včetně p. učitelů, ovšem p. učitel (p. učitelka) musel soutěžit také. Byla velká legrace, zvláště pro přihlížející děti. Nakonec jsme předvedli požární útok včetně ukázky hašení pěnou. Zájemci si mohli sami v přítomnosti dospělých vše vyzkoušet. Pro ty odvážnější byla možnost vyzkoušet si stříkat i z auta (z cisterny).
Odměny pro děti by byly díky sponzorům:
manželé Dytrychovi
potraviny "Jitka" - paní Křivancová
drogérie manželé Beerovi
pan Ing. Petr Sýkora - vyhotovení diplomů
členové sboru, kteří pro tento den obětovali ve svých zaměstnáních den dovolené

ČERVEN

Úklid a příprava hasičské zbrojnice na rekonstrukci klubovny a hygienického příslušenství. Příprava kádě na trénink požárních útoků, abychom se mohli zúčastňovat nejrůznějších pohárových soutěží v požárním sportu.

ČERVENEC A SRPEN

Doba prázdnin, dovolených, sluníčka a vody. Ovšem ne vždy tomu tak je. V těchto letních dnech bývá i hodně požárů seníků, lesních porostů, luk, různé autonehody, utonutí apod. V srpnu 2002 postihly Českou republiku ničivé záplavy. 12. 8. 2002 ve 12:30 byl vyhlášen celorepublikově stav pohotovosti, což znamenalo v praxi uvedení všech jednotek IZS, povod%nových komisí a dobrovolných hasičských sborů do činnosti. Náš sbor nebyl výjimkou. Byly určeny hlídky, které plnily pytle pískem a stavěly protipovodňové hráze nanejpostiženějších místech - ulice Rybářská, Plzeňská, Karlovarská. Byly hlídány mosty a lávky pro pěší, aby nedošlo k poškození jejich konstrukcí. Průběžně jsme odstraňovali naplavené porosty, které se zachytávaly pod mosty. Protipovodňová činnost byla prováděna nejen v Bečově n. T., ale i v Krásném Jezu a Vodné.Kontroly byly prováděny v intervalech 2 hodin a to i v nočních hodinách. Ve 23:30 byla velitelem sboru určena noční hlídka, která byla v úterý 13. 8. 2002 v 8:00 vystřídána. Po celý den Probíhalo odstraňování vody ve sklepích RD. Během dne byl odvolán stav pohotovosti. Všichni členové sboru si po odvedené práci šli zaslouženě odpočinout a nabrat sil.
V naší obci naštěstí "velká voda" nezanechala velkých škod. Nejvíce byla postižena část republiky na jihu a severu. Do těchto oblastí se dle potřeby a požadavků na techniku vysílaly hlídky z různých jednotek dobrovolných hasičů na základě výběru profesionálních HZS Karlovy Vary. Náš sbor samozřejmě nabídl pomoc
postiženým oblastem, ale kritéria materiálního vybavení jsme nesplnili. Po záplavách následovalo několik výjezdů:
Požár lesní mýtiny v Bečově. Požár byl likvidován s pomocí profesionálních hasičů z Toužimi. Mýtina začala hořet po odchodu lesních dělníků, kteří pálili klestí. Bohužel odešli velmi brzo, aniž by řádně uhasili jednotlivá ohniště.

ŘÍJEN

Účast SDH Bečov n. T. na soutěži "Svatý Florián" v Nejdku 5. 10. 2002.
-soutěž v požárním útoku
-startovní číslo 16
-dosažený čas 45:56sec, 33. družstvo
koš - Hela Dytrychová
strojník - Josef Pajer
B a rozdělovač - Miroslav Nepraš
C a levý proud - Michal Baláž
C a pravý proud - Aťka Svíčková

26. 10. 2002 - svatební den členky sboru Lenky Gerhátové
26. 10. 2002 - 6:29 vyjíždí AVIA, 6 členů
Výjezd na polom na silnici č. 230 - v noci se přehnala větrná smršť a zanechala popadané stromy.

LISTOPAD

9. 11. 2002 - 5:58 vyjíždí AVIA, 4 členové, polom silnice č.230

PROSINEC

2. 12. 2002 - 9:00hořící vůz FIAT UNO Krásno